biuletyny
Danonki - informacje o produkcie

Czym są Danonki?
Jakie korzyści niesie ze sobą spożywanie Danonków?
Dzieciom w jakim wieku można podawać Danonki?
Czy Danonki zawierają konserwanty?
Dlaczego odpowiednia podaż wapnia oraz witaminy D jest istotna w diecie dzieci?
Jakie są zalecenia żywieniowe dla dzieci na wapń oraz witaminę D?
W których grupach wiekowych pobieranie z pokarmem prawidłowej ilości wapnia i witaminy D ma największe znaczenie?
Jeżeli dziecko otrzymuje witaminę D w postaci preparatu farmakologicznego to czy może jednocześnie spożywać produkty wzbogacane tą witaminą? Czy nie ma wówczas ryzyka przedawkowania?
Czym są Danonki?
Danonki to serki wyprodukowane z mleka oraz rozdrobnionych owoców, wzbogacone w wapń oraz witaminę D. Danonki zostały wprowadzone na rynek w odpowiedzi na potrzeby żywieniowe dzieci. To jedyny serek, którego rola w eliminowaniu niedoborów wapnia została potwierdzona naukowo.

Jakie korzyści niesie ze sobą spożywanie Danonków?
Najnowsze badania żywieniowe przeprowadzone z udziałem Instytutu Matki i Dziecka potwierdzają, że w jadłospisie dzieci bardzo często brakuje produktów zawierających wapń i witaminę D. Związki te są niezbędne do prawidłowego rozwoju oraz budowy mocnych kości. Spożycie Danonków pomaga eliminować niedobory wapnia oraz witaminy D w diecie dzieci.
Dzieciom w jakim wieku można podawać Danonki?
Moment włączenia Danonków do diety dziecka, tak jak wszystkich innych produktów spożywczych powinien określić lekarz pediatra.

Czy Danonki zawierają konserwanty?
Produkty Danone nie zawierają konserwantów.

Dlaczego odpowiednia podaż wapnia oraz witaminy D jest istotna w diecie dzieci?
Rozwój masy kostnej oraz szczytowa masa kostna, poza uwarunkowaniami genetycznymi, podlegają wpływom środowiska, w tym przede wszystkim zależą od sposobu żywienia. Spośród czynników żywieniowych największe znaczenie przypisuje się m.in. spożyciu wapnia, witaminy D oraz fosforu. Związane jest to ze specyfiką rozwoju układu kostnego. Wapń jest głównym składnikiem odpowiedzialnym za wytrzymałość kości, a witamina D ważnym czynnikiem regulującym ilość wapnia w organizmie.

W okresie wzrostu i budowy kości problem niedoboru wapnia nabiera jeszcze większego znaczenia, gdy towarzyszy mu niedobór witaminy D, odpowiedzialnej za jego przyswajanie z produktów. W przypadku niedoborów tej witaminy efektywność wchłaniania wapnia maleje. Zagrożenie jest tym większe, że pierwsze objawy niedoboru nie są widoczne. Dziecko na pozór rozwija się prawidłowo, tymczasem jego kościec ulega stałemu rozrzedzeniu i nie wszystkie skutki deformacji kości są odwracalne.

Jakie są zalecenia żywieniowe dla dzieci na wapń oraz witaminę D?
Według zaleceń Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pediatrii* należy zapewnić dzieciom i młodzieży dzienne spożycie wapnia w ilościach zależnych od wieku:

WAPŃ
  • Od 0 do 0,5 roku – 400 mg/dobę
  • Od 0,5 do 1 roku – 600 mg/dobę
  • Od 1 roku do 3 lat – 1000 mg/dobę
  • Od 4 do 9 lat – 800 mg/dobę
  • Od 10 do 18 lat – 1200 mg/dobę
WITAMINA D
Od 1 do 18 roku życia dzieci wymagają powinny spożywać codziennie 10µg witaminy D. Witamina ta powinna pochodzić przede wszystkim z żywności, w tym żywności wzbogaconej.

* Zalecenia Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pediatrii i Zespołu Ekspertów dotyczące profilaktyki krzywicy i osteoporozy z roku 2004.

W których grupach wiekowych pobieranie z pokarmem prawidłowej ilości wapnia i witaminy D ma największe znaczenie?
Największe znaczenie ma w trakcie wzrostu i rozwoju szkieletu, czyli wśród dzieci, młodzieży i młodych dorosłych do ukończenia 20-25 r. ż. Wytworzenie w tym okresie tkanki kostnej o właściwej gęstości mineralnej warunkuje uzyskanie optymalnej całkowitej masy kostnej po ukończeniu wzrastania, co jest najskuteczniejszą metodą profilaktyki osteoporozy. Zazwyczaj ostateczny poziom szczytowej masy kostnej ustala się pomiędzy 25, a 35 rokiem życia, ale 90% tej wartości osiągane jest w pierwszych dwóch dekadach, czyli w okresie kiedy tworzenie kości przeważa nad jej resorpcją. Reasumując – im zdrowsze i mocniejsze kości w dzieciństwie, tym większy komfort życia w wieku dojrzałym i podeszłym.

Jeżeli dziecko otrzymuje witaminę D w postaci preparatu farmakologicznego to czy może jednocześnie spożywać produkty wzbogacane tą witaminą? Czy nie ma wówczas ryzyka przedawkowania?
Dziecko, które otrzymuje suplementację witaminą D w postaci np. kropelek może jednocześnie spożywać produkty bogate w tę witaminę. Tak samo może spożywać produkty wzbogacane witaminą D, gdyż zawierają one bezpieczne ilości tej witaminy. Ryzyko przedawkowania dotyczy przede wszystkim preparatów farmakologicznych witaminy D dostępnych w aptece i to jedynie przy niekontrolowanym zwiększaniu dawek, chociaż margines bezpieczeństwa jest bardzo szeroki. W przypadku produktów wzbogacanych witaminą D jest to praktycznie niemożliwe. Margines bezpieczeństwa pomiędzy zalecanym dziennym, a maksymalnym spożyciem (RDI a upper limit) jest na tyle szeroki, że przedawkowanie nie jest możliwe po przygodnym spożyciu ponad zalecane dzienne normy, ryzyko pojawia się dopiero po długotrwałym przekraczaniu wartości maksymalnej.

danone powrót do strony głównej
esculap.pl