danone powrót do strony głównej

biuletyny
Danonki - badania naukowe

Na jakiej podstawie stwierdzono występowanie niedoborów wapnia i witaminy D w dietach?

Badanie przeprowadzone pod koniec 2007 roku z udziałem Instytutu Matki i Dziecka na losowo wybranej grupie 400 dzieci czteroletnich miało na celu ocenę sposobu żywienia dzieci w tym wieku oraz wskazanie wpływu, jaki ma spożycie żywności wzbogaconej na wartość odżywczą diety. Badanie wykazało, że średnia zawartość wapnia w ich diecie wynosiła 744 mg. Tylko u połowy dzieci spożycie wapnia z diety było w granicach wartości zalecanych, natomiast aż 50,5% badanej grupy dzieci wykazywało duże i umiarkowane niedobory wapnia w diecie (średnie spożycie wapnia w tej grupie wynosiło 428 +/- 83 mg).

Średnia zawartość witaminy D w dietach zbadanych dzieci wynosiła 2,5 µg, co stanowiło zaledwie 25 % ilości zalecanej dla dzieci w tym wieku. Duże i umiarkowane niedobory (zawartość witaminy D w dietach dzieci poniżej 2/3 wartości zalecanej normy) stwierdzono u 98,5 % zbadanych. Jedynie 1,5 % zbadanych dzieci miało dostatecznie duże ilości witaminy D w dietach.
danone
esculap.pl