danone powrót do strony głównej

biuletyny
Danacol - badania naukowe

Jakie są dowody naukowe, że Danacol® obniża stężenie cholesterolu?

W badaniach klinicznych wykazano, że Danacol® istotnie obniża stężenie cholesterolu LDL. W badaniu przeprowadzonym w grupie osób z hipercholesterolemią z zastosowaniem Danacolu® w postaci przeznaczonej do picia wykazano, że codzienne spożywanie 1,6 g steroli roślinnych (tj. jednej butelki produktu na dobę) prowadzi do obniżenia stężenia cholesterolu LDL średnio o 12,2% po 3 tygodniach, przy czym obniżenie utrzymało się do końca sześciotygodniowego okresu badania.*
  • Badanie: Wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych, porównujące grupę otrzymującą produkt z grupą kontrolną
  • Cel: Zbadanie wpływu spożywania fermentowanego mleka wzbogaconego fitosterolami na stężenie cholesterolu LDL w surowicy
  • Pacjenci: 83 dorosłych pacjentów z hipercholesterolemią, w wieku od 18 do 75 lat
  • Metodologia: Grupa kontrolna spożywała codziennie 100 ml napoju jogurtowego. Grupa interwencyjna spożywała codziennie 100 ml napoju jogurtowego (Danacol®) wzbogaconego dawką 1,6 g steroli roślinnych.
  • Wyniki: Codzienne spożywanie 1,6 g fitosteroli w Danacolu® doprowadziło do istotnej redukcji stężenia cholesterolu LDL w surowicy, o około 12,2% po 3 tygodniach i 10,6% po 6 tygodniach w porównaniu do grupy kontrolnej. Nie stwierdzono istotnych zmian stosunku Β-c/LDL-c, stężenia cholesterolu HDL czy stężenia triglicerydów w osoczu.

Piśmiennictwo:
  1. *Plant sterol-enriched fermented milk enchances the attainment of LDL-cholesterol goal in hypocholesterolemic subjects. Eur. J. Nutr. 2008 Feb;47(1):32-9
danone
esculap.pl