danone powrót do strony głównej

biuletyny
Actimel - badania naukowe

Actimel® jest mlecznym napojem probiotycznym, który jako jedyny zawiera probiotyczny szczep Lactobacillus casei DN-114 001 (DANONE) w ilości 1010cfu w jednej buteleczce(100ml) oraz bakterie jogurtowe Lactibacillus bulgaricus (109cfu/100ml) i Streptococcus thermophilus (1010cfu/100ml)".

Bakterie szczepu Lactobacillus casei DN-114 001 DANONE są probiotyczne co oznacza, że są mikroorganizmami, które spożywane żywe w wystarczających ilościach, korzystnie wpływają na organizm.

Actimel® z Lactobacillus casei DN- 114 001 pomaga wzmacniać układ odpornościowy.

Działanie Actimela® zostało udowodnione w 27 badaniach klinicznych.
Actimel® pity codziennie, jako element zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia, pomaga wzmacniać naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Stosowany w trakcie i po antybiotykoterapii uzupełnia korzystne bakterie flory jelitowej3.

Wśród pacjentów spożywających Actimel® 2 razy dziennie podczas antybiotykoterapii i tydzień po jej zakończeniu znacznie zmniejszyła się częstotliwość występowania biegunek poantybiotykowych i biegunek wywołanych przez Clostridium difficile3.


 • znaczące obniżenie częstotliwości występowania wszystkich biegunek o 22%
 • zmniejszenie częstotliwości występowania biegunek związanych z infekcją Clostridium difficile o 17%

Obniża częstość infekcji wśród dzieci w wieku 3 – 6 lat27.

Grupa dzieci przyjmująca Actimel® wykazywała istotne statystycznie różnice w częstości zachorowań na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego.


 • znaczące obniżenie liczby wszystkich zachorowań o 19%
 • obniżenie liczby infekcji przewodu pokarmowego w grupie spożywającej Actimel® o 24%
 • Obniżenie liczby zakażeń górnych dróg oddechowych w grupie spożywającej Actimel® o 18%

Przegląd dokumentacji naukowej z badań przeprowadzanych na L. casei DN- 114 001 (DANONE) jak i na produkcie Actimel® wskazuje na 3 poziomy korzystnych interakcji z organizmem człowieka.

Pierwszy poziom to korzystny wpływ Actimela® na florę jelitową. Dowodów na przeżycie L. casei DANONE w przewodzie pokarmowym dostarczyły prace przeprowadzone na przewodzie pokarmowym[24,25,26] człowieka zarówno in vitro jak i in vivo. Potwierdziły one zdolność przeżycia L. casei DANONE, wskazując jednocześnie na fakt przejściowej tylko kolonizacji jelita. Wykazano, że zwiększenia liczby bakterii z rodzajów Lactobacillus z Actimela® powoduje zmniejszenia liczby bakterii z rodzajów ClostridiumEnterococcus, co jest korzystne dla organizmu.  
Do mechanizmów, które pozwalają bakteriom probiotycznym Lactobacillus na czasową kolonizację jelita należą:

 • obniżenie pH światła jelit w wyniku wytwarzania kwasu mlekowego i krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych,
 • wytwarzanie bakteriocyn,
 • zużycie substratów i/lub konkurowanie o substraty,
 • kompetycyjna adhezja zapobiegająca adhezji drobnoustrojów chorobotwórczych.

Warto podkreślić, że u zdrowych dorosłych ze zrównoważoną florą jelitową nie wykryto żadnych zmian co dowodzi, że prawidłowo zbilansowana mikroflora, nie podlega oddziaływaniu ze strony Actimela®. Badania oceniające bezpieczeństwo spożywania L. casei DANONE i obserwacje po wprowadzeniu Actimela® wskazują, że jest on dobrze tolerowany i może być spożywany przez ludzi w każdym wieku.
Udowodnione w badaniach korzyści płynące ze spożywania Actimela® związane ze zmianami w składzie mikroflory to zmniejszenie częstości występowania biegunki rotawirusowej u małych dzieci [10], skrócenie czasu trwania ostrej biegunki u dzieci w żłobkach [11], a także szybszy powrót do zdrowia u dzieci hospitalizowanych z jej powodu [9].

Actimel® poprawia funkcjonowanie nabłonka jelitowego i błony śluzowej jelit i jest to drugi poziom jego oddziaływania [22,23]. Pod wpływem L. casei DANONE zwierzęce linie komórek nabłonkowych szybciej wzrastały i podlegały różnicowaniu. Actimel® zwiększał liczbę kosmków, komórek wytwarzających śluz, komórek Panetha a także wzrastała aktywność enzymów. Zmieniał się wzorzec glikozylacji szczytowej w hodowanych in vitro ludzkich komórkach jelitowych linii HT29-MTX co utrudniało zakażenie rotawirusem.

Trzecim poziomem oddziaływania Actimela® jest modyfikacja czynność układu immunologicznego zarówno jelitowego, jak i ogólnoustrojowego. Actimel® wykazuje zdolność do wspierania przywracania "prawidłowej" funkcji układu immunologicznego (tj. do poziomu stwierdzonego przed destabilizacją). W badaniach na zwierzętach L. casei DANONE działał immunomodulująco na odpowiedź zapalną w nadwrażliwości kontaktowej zachodzącej za pośrednictwem komórek T CD8+, poprzez wpływ tych ostatnich na regulacyjne komórki T CD4+.
W badaniu z udziałem sportowców wykazano, że reakcja układu odpornościowego na intensywny wysiłek fizyczny związana z obniżeniem liczby komórek NK może być mniej wyrażona przy regularnym uprzednim spożywaniu Actimela® [20]. W badaniu dotyczącym immunosupresji wywoływanej przez stres psychiczny wykazano, że Actimel® zwiększa liczbę krążących limfocytów i zmniejsza spadek liczby komórek NK [17]. Udowodnione w badaniach korzyści płynące ze spożywania Actimela® związane z poprawą funkcjonowania układu odporności to zmniejszeniem ciężkości (czasu trwania i maksymalnej stwierdzonej temperatury ciała) w przebiegu infekcji okresu zimowego u osób w podeszłym wieku [7].

Więcej informacji na temat badań naukowych Actimela® znajduje się na stronie www.studies.danone.com.

Piśmiennictwo:
 1. Guillemard E, Tondu F, Lacoin F, Schrezenmeir J.
  Consumption of a fermented dairy product containing the probiotic Lactobacillus casei DN-114 001 reduces the duration of respiratory infections in the elderly in a randomised controlled trial.
  Br J Nutr. 2009 Sep 14
 2. Giovannini M, Agostoni C, Riva E, Salvini F, Ruscitto A, Zuccotti GV, Radaelli G.
  A randomized prospective double blind controlled trial on effects of long-term consumption of fermented milk containing Lactobacillus casei in pre-school children with allergic asthma and/or rhinitis.
  Pediatr Res. 2007 Aug;62(2):215-20.
 3. Hickson M, D'Souza AL, Muthu N, Rogers TR, Want S, Rajkumar C, Bulpitt CJ.
  Use of probiotic Lactobacillus preparation to prevent diarrhoea associated with antibiotics: randomised double blind placebo controlled trial.
  BMJ. 2007 Jul 14;335(7610):80.
 4. Giralt J, Regadera JP, Verges R, Romero J, de la Fuente I, Biete A, Villoria J, Cobo JM, Guarner F.
  Effects of Probiotic Lactobacillus casei DN-114 001 in Prevention of Radiation-Induced Diarrhea: Results from Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled Nutritional Trial.
  Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2008 Jul 15;71(4):1213-9
 5. Sýkora J, Valecková K, Amlerová J, Siala K, Dedek P, Watkins S, Varvarovská J, Stozický F, Pazdiora P, Schwarz J.
  Effects of a specially designed fermented milk product containing probiotic Lactobacillus casei DN-114 001 and the eradication of H. pylori in children: a prospective randomized double-blind study.
  J Clin Gastroenterol. 2005 Sep;39(8):692-8.
 6. Pereg D, Kimhi O, Tirosh A, Orr N, Kayouf R, Lishner M.
  The effect of fermented yogurt on the prevention of diarrhea in a healthy adult population.
  Am J Infect Control. 2005 Mar;33(2):122-5.
 7. Turchet P, Laurenzano M, Auboiron S, Antoine JM.
  Effect of fermented milk containing the probiotic Lactobacillus casei DN-114001 on winter infections in free-living elderly subjects: a randomised, controlled pilot study.
  J Nutr Health Aging. 2003;7(2):75-7.
 8. Agarwal KN, Bhasin SK.
  Feasibility studies to control acute diarrhoea in children by feeding fermented milk preparations Actimel and Indian Dahi.
  Eur J Clin Nutr. 2002 Dec;56 Suppl 4:S56-9.
 9. Agarwal KN, Bhasin SK, Faridi MM, Mathur M, Gupta S.
  Lactobacillus casei in the control of acute diarrhea--a pilot study.
  Indian Pediatr. 2001 Aug;38(8):905-10.
 10. Pedone CA, Arnaud CC, Postaire ER, Bouley CF, Reinert P.
  Multicentric study of the effect of milk fermented by Lactobacillus casei on the incidence of dia
  Int J Clin Pract. 2000 Nov;54(9):568-71.
 11. Pedone CA, Bernabeu AO, Postaire ER, Bouley CF, Reinert P.
  The effect of supplementation with milk fermented by Lactobacillus casei (strain DN-114 001) on acute diarrhoea in children attending day care centres.
  Int J Clin Pract. 1999 Apr-May;53(3):179-84.
 12. Boge T, Rémigy M, Vaudaine S, Tanguy J, Bourdet-Sicard R, van der Werf S.
  A probiotic fermented dairy drink improves antibody response to influenza vaccination in the elderly in two randomised controlled trials.
  Vaccine. 2009 Sep 18;27(41):5677-84.
 13. Ortiz-Andrellucchi A, Sànchez-Villegas A, Rodríguez-Gallego C, Lemes A, Molero T, Soria A, Peña-Quintana L, Santana M, Ramírez O, García J, Cabrera F, Cobo J, Serra-Majem L.
  Immunomodulatory effects of the intake of fermented milk with Lactobacillus casei DN114001 in lactating mothers and their children.
  Br J Nutr. 2008 Oct;100(4):834-45
 14. Meyer AL, Elmadfa I, Herbacek I, Micksche M.
  Probiotic, as well as conventional yogurt, can enhance the stimulated production of proinflammatory cytokines.
  J Hum Nutr Diet. 2007 Dec;20(6):590-8.
 15. Tiollier E, Chennaoui M, Gomez-Merino D, Drogou C, Filaire E, Guezennec CY.
  Effect of a probiotics supplementation on respiratory infections and immune and hormonal parameters during intense military training.
  Mil Med. 2007 Sep;172(9):1006-11.
 16. Meyer AL, Micksche M, Herbacek I, Elmadfa I.
  Daily intake of probiotic as well as conventional yogurt has a stimulating effect on cellular immunity in young healthy women.
  Ann Nutr Metab. 2006;50(3):282-9.
 17. Marcos A, Wärnberg J, Nova E, Gómez S, Alvarez A, Alvarez R, Mateos JA, Cobo JM.
  The effect of milk fermented by yogurt cultures plus Lactobacillus casei DN-114001 on the immune response of subjects under academic examination stress.
  Eur J Nutr. 2004 Dec;43(6):381-9.
 18. Parra MD, Martínez de Morentin BE, Cobo JM, Mateos A, Martínez JA.
  Daily ingestion of fermented milk containing Lactobacillus casei DN114001 improves innate-defense capacity in healthy middle-aged people.
  J Physiol Biochem. 2004 Jun;60(2):85-91.
 19. Parra D, De Morentin BM, Cobo JM, Mateos A, Martinez JA.
  Monocyte function in healthy middle-aged people receiving fermented milk containing Lactobacillus casei.
  J Nutr Health Aging. 2004;8(4):208-11.
 20. Pujol P, Huguet J, Drobnic F, Banquells M, Ruiz O, Galilea P, Segarra N, Aguilera S, Burnat A, Mateos JA, Postaire ER.
  The effect of fermented milk containing Lactobacillus casei on the immune response to exercise.
  Sports Med, Training and Rehab. 2000;9(3):209-223.
 21. Yoon H, Dubarry M, Bouley C, Meredith C, Portier A, Tome D, Renevot O, Blachon JL, Dugas B, Drewitt P, Postaire E.
  New insights in the validation of systemic biomarkers for the evaluation of the immunoregulatory properties of milk fermented with yogurt culture and Lactobacillus casei (Actimel®): A prospective trial.
  Int J Immunotherapy. 1999;15(2):79-89.
 22. Pawlowska J, Klewicka E, Czubkowski P, Motyl I, Jankowska I, Libudzisz Z, Teisseyre M, Gliwicz D, Cukrowska B.
  Effect of Lactobacillus casei DN-114001 application on the activity of fecal enzymes in children after liver transplantation.
  Transplant Proc. 2007 Dec;39(10):3219-21.
 23. Guerin-Danan C, Chabanet C, Pedone C, Popot F, Vaissade P, Bouley C, Szylit O, Andrieux C.
  Milk fermented with yogurt cultures and Lactobacillus casei compared with yogurt and gelled milk: influence on intestinal microflora in healthy infants.
  Am J Clin Nutr. 1998 Jan;67(1):111-7.
 24. Rochet V, Rigottier-Gois L, Levenez F, Cadiou J, Marteau P, Bresson JL, Goupil-Feillerat N, Doré J.
  Modulation of Lactobacillus casei in ileal and fecal samples from healthy volunteers after consumption of a fermented milk containing Lactobacillus casei DN-114 001Rif
  Can J Microbiol. 2008 Aug;54(8):660-7
 25. Oozeer R, Leplingard A, Mater DD, Mogenet A, Michelin R, Seksek I, Marteau P, Doré J, Bresson JL, Corthier G.
  Survival of Lactobacillus casei in the human digestive tract after consumption of fermented milk.
  Appl Environ Microbiol. 2006 Aug;72(8):5615-7.
 26. Rochet V, Rigottier-Gois L, Sutren M, Krementscki MN, Andrieux C, Furet JP, Tailliez P, Levenez F, Mogenet A, Bresson JL, Méance S, Cayuela C, Leplingard A, Doré J.
  Effects of orally administered Lactobacillus casei DN-114 001 on the composition or activities of the dominant faecal microbiota in healthy humans.
  Br J Nutr. 2006 Feb;95(2):421-9.
 27. Merenstein D, Murphy M, Fokar A, Hernandez RK, Park H, Nsouli H, Sanders ME , Davis BA, Niborski V, Tondu F, Shara NM.
  Use of a fermented dairy probiotic drink containing Lactobacillus casei (DN-114 001) to decrease the rate of illness in kids: the DRINK study. Apatient-oriented, double-blind, cluster-randomized, placebo-controlled, clinical trial.
  Eur J Clin Nutr. 2010;64(7) :669-77
danone
esculap.pl